De Raad

De Raad is samengesteld uit vier leden, te weten een voorzitter en drie gewone leden. Op voorstel van de minister en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad worden zij door de Koning benoemd en vervullen zij een mandaat van zes jaar. De leden van de Raad zijn voltijds tewerkgesteld.

Samenstelling van de Raad

Michel Van Bellinghen, voorzitter van de Raad

Michel Van Bellinghen, licentiaat in de rechten (UCL), is in 1990 begonnen aan de universiteit, eerst als onderzoeker en daarna als assistent, onder leiding van professor Françoise Tulkens, in de Eenheid Strafrecht van UCL.
In 1992 was hij adjunct-adviseur bij het ministerie van Justitie onder leiding van professor Marc Bossuyt en in 1997 komt hij bij het BIPT werken. Van 1999 tot 2003 werkt hij als expert op het kabinet van Rik Daems, de toenmalige federale minister van Telecommunicatie, daarna in de functie van adjunct-kabinetschef. Hij wordt een eerste keer benoemd als lid van de Raad van het BIPT van 2003 tot 2009, blijft vervolgens nauw betrokken bij de Raad en superviseert gedurende ettelijke jaren de juridische dienst van de regulator. Hij is auteur van wetenschappelijke publicaties. In januari 2017 wordt hij benoemd tot voorzitter van de Raad van het BIPT.

Michel Van Bellinghen is bevoegd voor de volgende diensten : de dienst Aankoop en Logistiek; de dienst Budget en Financiën; de dienst Communicatie; de vertaaldienst; de dienst Internationale Betrekkingen; de dienst Griffie. 

Axel Desmedt, lid van de Raad

Axel Desmedt is lid van de Raad van het BIPT sinds november 2009. Hij werd aangewezen voor een eerste mandaat waarin hij achtereenvolgens aan het hoofd stond van de diensten Spectrum, Telecommunicatiemarkt & Media, Consumenten en Postale Markt, naast de juridische dienst en de dienst HR. In januari 2017 werd hij herbenoemd als lid van de Raad van het BIPT.
Axel Desmedt heeft een masterdiploma in de Rechten van de Vrije Universiteit van Brussel, alsook een LLM van de University of Michigan (Ann Arbor, VS), waar hij zich specialiseerde in internationaal handelsrecht. Hij werkte meer dan acht jaar als advocaat aan de Brusselse balie, respectievelijk voor de internationale advocatenkantoren Stibbe en WilmerHale. Axel Desmedt heeft ook gewerkt voor de Orange Group (vroeger France Telecom) als afgevaardigd bestuurder voor de Permanente Vertegenwoordiging. Axel Desmedt is eveneens sinds 2015 gastdocent Economische Regulering aan de UCL en is medeoprichter en redacteur van het Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën (Kluwer).

Hij leidt nu de dienst Telecommunicatiemarkt & Media, alsook de juridische dienst en de dienst HR van het BIPT.

Jack Hamande, lid van de Raad

Nadat hij zijn licentie in de psychologische en pedagogische wetenschappen (ULB) en een aanvullend managementdiploma had behaald, heeft Jack Hamande een stevige portie ervaring opgedaan in management, opeenvolgend bij de Walt Disney Group, AT&T, Verizon Business, Cisco en Proximus.
Met de jaren kreeg hij steeds meer en steeds grotere managementverantwoordelijkheden, meer bepaald wat betreft strategie, reglementering, engineering en business development. In 2009 gaf hij een nieuwe wending aan zijn carrière en stapte hij over naar de overheidssector als directeur-generaal van organisatie- en personeelsontwikkeling. Hij heeft diverse programma's gelanceerd die betrekking hadden op de hele overheidssector, op het vlak van efficiëntie, klantgerichtheid, ontwikkeling van leadership, prestatiebeheer, cultuur, diversiteit en welzijn op het werk. In september 2013 sloot hij zich aan bij de rangen van het Instituut waar hij tot januari 2017 de functie van voorzitter van de Raad zal bekleden. In januari 2017 werd hij ook herbenoemd als lid van de Raad van het BIPT.

Jack Hamande is bevoegd voor de volgende diensten : de dienst Informatica; de dienst Postale Markt; de dienst Controles; de dienst Netsec. 

Luc Vanfleteren, lid van de Raad

Luc Vanfleteren is licentiaat in de rechten (UGent) en economie (KULeuven) alsook master in Economics for Competition Law (King’s College London).
Daarna specialiseerde hij zich in internationale economie, speltheorie en industriële organisatie (John Hopkins University, University of Chicago, MIT en LSE). Recentelijk volgde hij het advanced management programma bij Vlerick. Hij startte zijn loopbaan als journalist bij Trends, waarna hij als adjunct directeur verantwoordelijk werd voor de bedrijven in de Informatie- en Communicatietechnologie bij Agoria, de federatie van de technologische industrie. Van 1994 tot 1999 was hij adviseur op het kabinet van Van den Brande. Hij gaf de minister-president beleidsadvies in de domeinen onderzoek en ontwikkeling, liberalisering van de nutsbedrijven (gas-, elektriciteit- en telecommunicatiesector) en internationale organisaties (EU en OESO). Daarna werd hij verantwoordelijk voor de strategie en business ontwikkeling bij het Interuniversitair Micro-elektronica Centrum (IMEC). In 1999 werd hij directeur regelgeving en interconnectie bij Telenet. In 2013 wordt Luc Vanfleteren aangesteld als lid van de Raad van het BIPT. In januari 2017 werd hij ook herbenoemd als lid van de Raad van het BIPT.

Luc Vanfleteren is bevoegd voor de volgende diensten : de dienst Toewijzingen; de dienst Consumenten.