Doel van de site

De website van het BIPT biedt alle beschikbare informatie over de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten en afdelingen van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

De informatie op deze site is correct maar van algemene aard. Ze is dus niet noodzakelijk aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en mag dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Tevens moet worden onderstreept dat de inlichtingen en documenten die op of via de website van het Instituut beschikbaar zijn, niet mogen worden beschouwd als een authentieke reproductie van de officieel aangenomen teksten. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt worden als authentiek beschouwd. Indien er verschillen bestaan tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst, heeft de officiële gedrukte tekst die in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, altijd voorrang.

Voorbehoudsclausule e-mails

Enkel documenten die ondertekend zijn door de Raad van het BIPT of door een van zijn afgevaardigden zijn bindend voor het BIPT.

Als u niet de geadresseerde bent, of wanneer u geen uitdrukkelijke toestemming hebt, dan is elke vorm van onthulling, reproductie, kopie, verdeling of andere verspreiding van deze communicatie strikt verboden.

Indien u deze verzending verkeerdelijk hebt ontvangen, gelieve dit dan onmiddellijk aan de afzender te melden en deze mail te verwijderen.