Controle


Als audiovisuele regulator met federale bevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voert het BIPT krachtens de wet van 5 mai 2017 verschillende controles uit op de programma's die het heeft toegestaan. 

Wat betreft de inhoud van de programma’s, hebben deze betrekking op: 

  • de inachtneming van de menselijke waardigheid, meer bepaald de strijd tegen discriminatie, haat of geweld (art. 11 en 17, § 1, 1°), met inbegrip van commerciële audiovisuele informatie (art. 14, 3° -4°) 

  • de bescherming van minderjarigen op fysiek, mentaal en moreel vlak (art. 17, § 1, 2°), met inbegrip van individuele commerciële communicatie (art. 14, § 1, 7°) 

  • de inachtneming van de onpartijdigheid bij voorlichting en journalistieke deontologie (art. 10).

 

Inzake evenwicht in de programmering controleert het BIPT eveneens de inachtneming van: 

  • de evenredigheid van Europese producties (art. 21, § 1 en 29), in het bijzonder recente producties die afkomstig zijn van onafhankelijke producenten (art. 21, § 2); 

  • de plaats voorbehouden voor reclame op televisie en telewinkelen (art. 14 en 22, § 2); 

  • vereisten inzake gesponsorde audiovisuele programma’s (art. 15); 

  • vereisten inzake productplaatsing (art. 16).