Publicaties

Als audiovisuele regulator met federale bevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het BIPT de volgende besluiten genomen:

  • 5 november 2008 – Toestemming om televisie-omroepactivitieiten uit te oefenen: “Almaghreb TV” asbl;
  • 14 oktober 209 – Wijziging van de toestemming om televisie-omroepactivitieiten uit te oefenen: “Almaghreb TV” AMTV sprl.