Distributie concessie kranten en tijdschriften

De Belgische Staat heeft zich in het kader van de onderhandelingen over het vijfde beheerscontract van de Post t.o.v. de Europese Commissie verbonden tot de organisatie van een openbare, transparante en niet-discriminerende inschrijvingsprocedure met het oog op de gunning tegen het einde van 2014 van een concessie voor diensten op nationaal niveau. De kandidaat die in deze inschrijvingsprocedure is geselecteerd, heeft vanaf 1 januari 2016 de Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) persdistributie overgenomen.