Uitzonderingen op de vergunningsplicht

Voor postdiensten die buiten de universele dienst vallen, moet men geen vergunning krijgen van het BIPT.  Dat is bijvoorbeeld het geval voor de verzending van brievenpost van meer dan 2 kg en voor snelpostdiensten. 

Een vergunning is evenmin vereist voor postzendingen die geen brievenpost zijn, zoals verzendingen van pakketten, boeken, catalogi, kranten en tijdschriften, diensten voor het louter transporteren en routage-activiteiten die door een natuurlijke persoon of rechtspersoon in opdracht van een afzender worden verricht.

De routage-activiteiten omvatten de verwerking van postzendingen volgens de normen van de aanbieder van postdiensten, eventueel in combinatie met andere activiteiten van voorbereiding van postzendingen zoals de verpakking, het drukken, of het frankeren van postzendingen.