Verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten


Europese regels zorgen voor meer inzicht in tarieven voor pakketten.

De Europese Commissie wenst de interne markt te bevorderen en wil aldus dat het voor consumenten (wat in dit geval zowel particuliere gebruikers als KMO’s kunnen zijn) gemakkelijker wordt om online producten in andere Europese landen te kopen of te verkopen. Inzicht verkrijgen in de tarieven voor grensoverschrijdend pakketvervoer helpt consumenten om daarbij de juiste keuzes te maken.

Daarom heeft de Commissie bepaald dat het voor consumenten duidelijker moet worden wat die tarieven van pakketvervoerders zijn. Ook verplichten de nieuwe Europese regels webwinkels om consumenten voorafgaand aan een aankoop te informeren over de beschikbare bezorgopties, bezorgkosten en klachtenprocedures.

Als nationale regulator houdt het BIPT in België toezicht op de informatie die geregistreerde pakketvervoerders ter beschikking stellen. De informatie van de pakketvervoerders zal door de Europese Commissie worden gepubliceerd op een specifieke website, waarop ook informatie te vinden zal zijn over tarieven van grensoverschrijdend pakketvervoer in andere landen binnen Europa. Deze link en tariefinfo zal ook te vinden zijn via de website van het BIPT.

Registreren

Vervoerders die pakketbezorgdiensten aanbieden van en naar - één of meerdere - Europese lidstaten moeten zich dit jaar registreren bij het BIPT indien ze 50 of meer werknemers in dienst hebben gehad het voorbije jaar (inclusief onderaannemers) of in meerdere EU-landen gevestigd zijn. Voor de registratie kunnen ze gebruik maken van het formulier op de website van het BIPT. Pakketbezorgdiensten zijn niet beperkt tot het vervoer en de distributie van pakketten, maar ook het ophalen en sorteren vallen eronder. 

Meedelen van informatie

Pakketvervoerders moeten jaarlijks gegevens aan het  BIPT aanleveren over enerzijds hun tarieven voor stukpostzendingen en anderzijds statistische informatie (zoals gerealiseerde volumes en omzetten, onderaannemers, enz.). 

De tarieven van 1 januari 2019 dienen tegen 31 januari 2019 via een specifieke pagina te worden aangeleverd. 

De andere gegevens, aangaande 2018, zullen in de eerste helft van 2019 door de pakketvervoerders dienen te worden aangeleverd. Het BIPT verzamelt deze gegevens elektronisch via een jaarlijkse vragenlijst in het kader van het postaal observatorium. 

Meer informatie

•             Registratie van pakketvervoerders

•             Regels voor grensoverschrijdend pakketvervoer

•             Formulier voor registratie