Registratie van pakketvervoerders


Biedt u pakketbezorgdiensten aan van en naar andere Europese lidstaten?

Dan moet u zich mogelijks registreren bij regulator BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie). Hieronder leest u voor welke bedrijven deze verplichting geldt en hoe u zich kunt registreren.

Wanneer moet u zich registreren?

U moet zich als pakketvervoerder registreren indien u aan beide volgende voorwaarden voldoet:

  • U biedt één of meer intra-Europese grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aan. Onder pakketbezorgdiensten vallen het ophalen, sorteren, vervoeren en distribueren van pakketten.
  • Er werkten in het afgelopen kalenderjaar gemiddeld 50 of meer personen voor u, die betrokken waren bij het verlenen van pakketbezorgdiensten in België.


of

  • Uw bedrijf is in meer dan één Europese lidstaat gevestigd.

 

Het gaat hierbij om pakketten van maximaal 31,5 kg die goederen bevatten. Postale items die enkel documenten bevatten of postale items die dunner zijn dan 2 cm vallen hier dus niet onder.

Indien u pakketbezorgdiensten aanbiedt via een platform voor elektronische handel of via een ander alternatief bedrijfsmodel en voldoet aan bovenstaande voorwaarden, moet u zich ook registreren. 

Hoe kan u zich registreren?

U kunt zich registreren met ons online registratieformulier: Formulier

Hoe kan u uw registratie wijzigen?

Verandert er iets aan uw gegevens? Laat dit dan binnen 30 dagen aan ons weten. Dit kunt u doen met: Formulier

Wat kost uw registratie als pakketvervoerder?

Registreren is gratis.

Aan welke regels moet u nog meer voldoen?

Bent u verplicht om u te registreren? Dan gelden voor u ook enkele andere regels voor grensoverschrijdend pakketvervoer.

https://www.bipt.be/nl/operatoren/post/verordening-betreffende-grensoverschrijdende-pakketbezorgdiensten/regels-voor-grensoverschrijdend-pakketvervoer