Frequentieplan

Informatie omtrent het Belgische frequentieplan wordt gepubliceerd in de nationale tabel voor toewijzing van frequenties. Het voornaamste doel van dat document bestaat erin aan het publiek informatie te verschaffen betreffende het spectrumgebruik in België. Dat document evolueert en zal geregeld worden herzien.

Radioapparatuur die op de markt wordt gebracht en bestemd is voor gebruik in België moet conform het Belgische frequentieplan zijn.

De nationale tabel voor gunning van de frequenties omvat vier kolommen die de volgende informatie bevatten:

  • Kolom 1: Frequentieband

Deze kolom duidt de frequentieband aan waarvan in die rij sprake is.

  • Kolom 2:

Deze kolom vermeldt voor elke frequentieband de civiele/militaire verdeling in België.

      

 Civiele band

  

 Gedeelde band

     

 Militaire band


  • Kolom 3: Toewijzingen

Deze kolom vermeldt voor elke frequentieband de toewijzingen in België.  Een toewijzing betreft het gebruik van een frequentieband voor een radiocommunicatiedienst zoals vastgelegd door de Internationale Telecommunicatie Unie.

  • Kolom 4: Toepassingen

Deze kolom vermeldt voor elke frequentieband de toegestane toepassingen in België. 

Tabel