Netten met gedeelde middelen

Netten met gedeelde middelen zijn radiocommunicatienetwerken die worden gebruikt door een maatschappij die diensten biedt aan derden. Deze netwerken omvatten, onder andere de trunkradiocommunicatienetwerken (Tetra, MPT1327…), de DGPS-radioplaatsbepalingsnetwerken, de opsporing van gestolen voertuigen enz.

De aanvraag van een vergunning om een dergelijk netwerk uit te baten moet minstens drie maanden voor de gewenste datum van indienstneming plaatsvinden. Er wordt aanbevolen om voor elke aanvraag contact op te nemen met het BIPT om de technische haalbaarheid van het netwerk te analyseren.

De uitbater moet zich ook registreren als operator zie het deel Telecom – Netwerken en Diensten