Advies van de Raad van het BIPT van 16 januari 2014 met betrekking tot het ontwerp van wijziging van artikel 36 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Type
Advies

Publicatiedatum
12-05-2014

Datum
16-01-2014

Aanleiding van dit wijzigingsvoorstel zijn de problemen i.v.m. 4G-diensten op de iPhone5 van Apple. De wetgever wenst te verduidelijken dat apparatuur die voldoet aan de wettelijke verplichtingen geen obstakel kan vormen voor het efficiënt gebruik van het radiospectrum. Het BIPT ondersteunt dit ontwerp.

Document downloaden (PDF 0.58 MB)