Raadpleging op vraag van de Raad van het BIPT van 9 augustus 2019 met betrekking tot het ontwerpbesluit met betrekking tot de uitbreiding van de voorraad aan 0800- nummers

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
13-08-2019

Reageren tot
11-10-2019

Sluitingsdatum
12-10-2019

Omdat het BIPT zich zorgen maakt over de beschikbare voorraad aan 0800- nummers heeft het als beheerder van het nummerplan het initiatief genomen om een openbare raadpleging te organiseren met betrekking tot de uitbreiding van de voorraad aan 0800- nummers, die liep van 26 maart tot 8 mei 2019.

Acht mogelijke opties om het schaarste probleem te verhelpen worden in het consultatiedocument beschreven.

Dankzij de antwoorden op deze raadpleging heeft het BIPT terugkoppeling verkregen van alle belanghebbenden over de verschillende opties alsook vele nuttige opmerkingen om de meest optimale oplossing aan de markt voor te stellen.

Dit wordt geconcretiseerd via het ontwerpbesluit dat eveneens ter consultatie aan de markt wordt voorgelegd.

Antwoordtermijn op deze consultatie: 11 oktober 2019 

Document downloaden (PDF 0.38 MB)